PRACOVNÍ PRÁVO A 
PRACOVNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Komplexní služby pro vaše podnikání

Máme zkušenosti, dlouholetou praxi a hlavně empatii. Podnikat a zároveň rozumět všemu, není v lidských silách. Nabízíme Vám možnost klidného spánku, protože my za Vás ohlídáme to, co sami nechcete, nebo neumíte řešit. 

25 let zkušeností v oblasti podnikání, práva, BOZP a PO 

Specializujeme se na kontrolní a servisní činnost v oblastech:
   - požární ochrany
   - bezpečnosti práce
   - hygieny práce
   - systémech managementu shody ISO
   - ISO audity interní + externí

Poskytujeme právní poradenství v obchodní a pracovněprávní problematice

Bezpečnost - bezpečnost staveb (kontroly, revize)
Materiály - materiály a zboží odpovídající normativním požadavkům požární ochrany
Servis - servis po revizích a kontrolách prováděný proškolenými a certifikovanými techniky

REALITA podnikání bez stresu, strachu ze smluv, kontrol a auditů. viz.  AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Chápeme finanční náročnost plnění všech zákonných povinností, a proto přicházíme s programem paušální úhrady. Najděte si chvilku času a my Vám náš program představíme. Přizpůsobíme jej vašim potřebám a požadavkům.