PRACOVNÍ PRÁVO A 
PRACOVNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

oprávnění  a  osvědčení

Zde naleznete osvědčení naší společnosti.