PRACOVNÍ PRÁVO A 
PRACOVNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

BMS REAL s.r.o.

sídlo společnosti:
Husova 667, 431 86   Kovářská
IČO: ​03640850     
DIČ: ​CZ03640850
bankovní spojení CZK:  ​  291385499/0300
bankovní spojení EUR:    328126686/0300
 IBAN:    CZ30 0300 0000 0003 2812 6686
                           SWIFT:    CEKOCZPP
datová schránka:  r9dtqzr
Společnost je vedena v obchodním rejstříku pod spisovou 
značkou ​C 35019 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

kontakty společnosti

 tel.: 724 084 270
obchod@bmsreal.cz
Mgr. Jaroslava Čepková
jednatel
ing. Martin Čepek
jednatel
 tel.: 731 139 771 
 info@bmsreal.cz