Rychle najdi : vše () | byty (2) | pronájmy (2)

» Hotovostní úvěr

Hotovostní úvěr

Hotovostní úvěr České spořitelny

Komu je určen

Soukromá klientela - fyzické osoby občané od 18 let
 • fyzická osoba - občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky (tuzemec)
 • fyzická osoba - cizí státní příslušník s povoleným  trvalým pobytem na území České republiky (tuzemec)
 • fyzická osoba - cizozemec, tj. občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí (přechodný pobyt na území České republiky s dlouhodobým vízem)

Charakteristika a popis produktu

Bezúčelový úvěr vyplácený klientovi v hotovosti nebo na jeho účet, slouží na pořízení jakéhokoliv druhu zboží, služeb, na úhradu závazků k jiným osobám apod. Použití půjčených prostředků se nesleduje.

Hotovostní úvěry nejsou určeny k financování aktivit klientů, které souvisejí s jejich podnikáním.

Výhody

 • operativní a časově nenáročné řešení pro úhradu jakéhokoliv druhu zboží, služeb, závazků k jiným osobám atd., aniž by bylo sledováno použití půjčených prostředků 
 • úvěrem lze vhodně doplnit  hypoteční úvěry a úvěrové produkty stavebního spoření
 • o úvěr může žádat i klient, který nemá vedený účet u České spořitelny
 • úvěr může být splácen z účtu u jiné banky
 • výpis z úvěrového účtu zdarma

Podmínky založení

Klient, který splní podmínky banky pro poskytnutí úvěru a prokáže, že je schopen úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit. V případě, že klientovi není zasílán příjem na účet u České spořitelny je třeba doložit příjmy.

Prokázání příjmu:

Klient s příjmy ze závislé činnosti:

 • potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu

Klient s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti:

 • daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období (včetně přílohy) potvrzené razítkem daňového úřadu na každé straně
 • doklad o zaplacené daně
 • doklady prokazující oprávnění podnikat

Úroky

 • úroková sazba je neměnná po celou dobu splatnosti úvěru

Ostatní informace

Parametry úvěru

Výše úvěru

 • min. 15 tis. Kč
 • max. výše úvěru není stanovena, řídí se úvěrovou potřebou žadatele o úvěr a jeho schopností splatit úvěr ve sjednané lhůtě

Splatnost úvěru

 • do 72 měsíců

Zajištění úvěru

 • do částky 300 tis. Kč je možné úvěr zístkat bez zajištění
 • zástavní právo k pohledávce z vkladu

Čerpání úvěru

 • ihned jednorázově v hotovosti či převodem na účet klienta k jeho volnému použití

Splácení úvěru

 • úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami
 • splácení probíhá bezhotovostně převodem z účtu klienta na základě souhlasu s inkasem z účtu vedeného u České spořitelny nebo u jiné banky


Datum aktualizace : 02.09.2008

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky
 
 
TOPlist